ගිනිපොලියට විදේශ ණය අරගෙන පාලක පන්තිය සුරසැප විඳිද්දී ජනතාව දුක් කන්දරා උසුලනවා

ගිනි පොලියට විදේශ ණය අරගෙන පාලක පන්තිය සුරසැප විඳිද්දී ජනතාව දුක් කන්දරා උසුලනබව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත කාන්තාවන් සඳහා පොලී රහිත ස්වයං රැකියා ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හත්පෝරුව, ශාන්තිපුර සහ ශ්‍රී විජයාගම යන ගම්මානවල කාන්තාවන් 150 දෙනකුට ණය මුදල් පිරිනැමීම සඳහා පසුගියදා පැවැති උත්සවයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි
Read More

Sajith Premadasa says people’s stomachs have gotten smaller

UNP Parliamentarian Sajith Premadasa says the people’s stomachs have gotten smaller under what he said is a current corrupt government. Addressing an event in Tissamaharamaya, Premadasa expressed these views. “A few days ago I heard a group of our Sri Lankan politicians saying that our country looks small when traveling on the express way. Various people can
Read More

UK politicians want Sri Lanka to be made into a colony

British parliamentarians have unanimously proposed that Sri Lanka be made a colony of the UK, UNP MP Sajith Premadasa stated. Referring to the parliament sessions held in the UK yesterday, the UNP MP stated that the British politicians, regardless of their political affiliations, had decided that an independent international inquiry needs to take place in
Read More

Sajith Premadasa at the oppositions protest against the events that unfolded in Weliweriya recently.

Sajith Premadasa at the oppositions protest against the events that unfolded in Weliweriya recently.  

UNP undermined by double games: Sajith

The United National Party (UNP) is being destroyed by certain members who publicly call for unity within the party while secretly undercutting others to safeguard their party posts, party front-liner Sajith Premadasa said. He said this had undermined the expectations of those members who were longing to see the UNP forming a government. “Underhand activities
Read More