ජනපතිතුමාගේ සැලුන් ‍ෙදාර මලකඩ කාලා: අලුත්ම එක දැන් තියෙන්නේ සිරිකොතෙ

එකෝමත් එක රටක ජනතාවට නිදහසේ ඉන්න බෑ. හැමතැනම පාලකයෝ. ගස් ගල් යටත් පාලකයෝ. කහල ගොඩවල් ඇවිස්සුවත් පාලකයෝ. ජනතාව ඉන්නේ පාලකයන්ට සුව පහසු ජීවිතයක් ලබා දෙන්නයි. පාලකයන් ඉන්නේ ජනතාව තළා පෙළා පාලනය කරන්නයි. ජන ජීවිතයේ ප්‍රශ්න දිනෙන් දින උග්‍ර වනවා. ඒවාට විසඳුම් නෑ. පාලකයන් තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න විස¼දා ගන්නවා මිස ඔවුන්ට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට වේලාවක් නෑ.
Read More

President R. Premadasa’s 21st Death Anniversary Commemoration

“In commemoration of President Ranasinghe Premadasa’s 21st Death Anniversary, I invite you to attend the wreath-laying ceremony that will be held on Thursday, 1 May 2014, In front of the Premadasa statue in Hulftsdorp.” — Sajith Premadasa

ගිනිපොලියට විදේශ ණය අරගෙන පාලක පන්තිය සුරසැප විඳිද්දී ජනතාව දුක් කන්දරා උසුලනවා

ගිනි පොලියට විදේශ ණය අරගෙන පාලක පන්තිය සුරසැප විඳිද්දී ජනතාව දුක් කන්දරා උසුලනබව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත කාන්තාවන් සඳහා පොලී රහිත ස්වයං රැකියා ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හත්පෝරුව, ශාන්තිපුර සහ ශ්‍රී විජයාගම යන ගම්මානවල කාන්තාවන් 150 දෙනකුට ණය මුදල් පිරිනැමීම සඳහා පසුගියදා පැවැති උත්සවයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි
Read More

Sajith Premadasa says people’s stomachs have gotten smaller

UNP Parliamentarian Sajith Premadasa says the people’s stomachs have gotten smaller under what he said is a current corrupt government. Addressing an event in Tissamaharamaya, Premadasa expressed these views. “A few days ago I heard a group of our Sri Lankan politicians saying that our country looks small when traveling on the express way. Various people can
Read More

UK politicians want Sri Lanka to be made into a colony

British parliamentarians have unanimously proposed that Sri Lanka be made a colony of the UK, UNP MP Sajith Premadasa stated. Referring to the parliament sessions held in the UK yesterday, the UNP MP stated that the British politicians, regardless of their political affiliations, had decided that an independent international inquiry needs to take place in
Read More